Chủ Nhật, 27 tháng 2, 2011

Mua giường tầng


Tóm tắt :


Để chuẩn bị đón em Bông của mình (bác sĩ nói là tháng 9 là em ra). Bố đã mua cho mình và mama một cái giường tầng để mình có chỗ ngủ riêng.

Đọc tiếp nè :


Nhà nhỏ nên bố chọn mua giường tầng để tiết kiệm diện tích, mình thix lắm, mua về là leo lên tầng trên ngủ ngay. Tối bố cũng hay leo lên nằm chơi với mình. Hai bố con bày đủ trò hết...Không có nhận xét nào: