Thứ Hai, 26 tháng 10, 2009

Các họat động của lớp 8/1 (update liên tục...)Tóm tắt : Hi hi, năm nay lớp của bố mình quậy quá. Bố mình hay về kể cho mình nghe, mình thấy đúng là "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba là ... lớp 8/1" Các bạn không tin thì xem entry nhé.


Đọc tiếp nè :


Đọc thêm ...