Thứ Sáu, 18 tháng 6, 2010

Đám cưới cậu Ni


Tóm tắt :

Video mình đi đám cưới cậu Ni nè, áo đầm là của bà Bảy cho đó, con cám ơn bà Bảy nhé.

Đọc tiếp nè :
Đọc thêm ...