Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2015

Hè tháng 06/2015

Tóm tắt :


Hè này cả nhà đi chơi biển nhiều nha, bố gom chung vào một bài nèĐọc tiếp nè :


Đầu tiên là Vũng Tàu tháng 06/2015 :

Tiếp theo là Lộc An với trường bố :

Đọc thêm ...