Thứ Hai, 23 tháng 1, 2012

Xuân Nhâm Thìn 2012Tóm tắt :


Tết đến rồi, Nụ và Bông chúc Tết mọi người nè...
Đọc tiếp nè :Hi hi, Nụ và Bông còn nhỏ nên nhờ mèo máy Đôrêmon và các bạn chúc hộ nha:Còn đây là hình Tết của Nụ & Bông và gia đình nè :Không có nhận xét nào: