Thứ Hai, 16 tháng 1, 2012

Noel của Nụ



Tóm tắt :


Giáng sinh năm nay chị Nụ lớn rồi nên được đi chơi, em Bông còn bé quá nên ở nhà thôi
Đọc tiếp nè :





Hình Nụ qua nhà Nội chơi Noel nè, bà thương Nụ lắm. Tối Nụ còn đi xem họat cảnh và đi ăn với cô Út cùng gia đình rất vui. Còn được ông già Noel cho quà nữa hi hi.







Không có nhận xét nào: