Thứ Hai, 16 tháng 1, 2012

Nhất quỷ, nhì ma thứ ba là ... lớp CN


Tóm tắt :


Lần đầu tiên mà chủ nhiệm lớp tới hai năm liền, ỏai quá luôn, nhìn mặt mà thấy chán, hết chán rồi lại ngán.. hì hì í mà cuối cùng cũng phải ráng thôi. Vì mấy gương mặt ấy thật là sáng láng quá đi.

Đọc tiếp nè :


Hình lớp 9/1 siêu quậy năm 2011 - 2012 nè, mới hết HKI mà bị la, bị mời PH chắc cũng đầy 2 lỗ tai luôn hi hi. Thôi ráng mà cố gắng HKII nhé, năm cuối rồi... nói nhiều cũng có nghe bao nhiêu đâu hi hi.Bonus thêm mấy cái hình hồi lớp 8 nè, nhìn mặt nhí nhố quá. Năm nay sao mặt ai cũng "già như trái cà" hết zị ???."9/1, keep that in your mind...forever".

Không có nhận xét nào: